ช่องรายการในเครือ MV TV ได้เปลี่ยนความถี่ใหม่ 1 มี.ค. 54ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2554 จานดาวเทียม PSI OTA อัพเดทซอฟแวร์เวอร์ชั่นใหม่ 7.0 เพื่อรองรับช่องรายการในเครือ MV TV เปลี่ยนความถี โดยเปลี่ยนเป็น 3585 V 30000
สำหรับเครื่อง O2, S7 OTA, S3&S5 OTA, Bonus, Dfix OTA ระบบจะอัพเดทให้อัตโนมัติ เพียงถอดปลั๊กแล้วแล้วเสียบใหม่
วิธีการแก้ไขเบื้องต้นสำหรับเครื่องรุ่นอื่น ๆ
Smile S-Star รุ่น S-3, S-5, S-7
* เปิดช่องรายการที่ต้องการแก้ไข
* กดปุ่มสีเหลือง (อัพเดทช่องรายการ)
* ปรากฏหน้าจอเปลี่ยนค่าช่องรายการ
* เลื่อนแถบสีมาที่ ความถี่ขาลง (ใส่ค่าความถี่ ช่องรายการที่ต้องการแก้ไข)
* เลื่อนแถบสีมาที่ Symbol Rate (ใส่ค่าSymbol Rate ของช่องรายการที่ต้องการแก้ไข)
เลื่อนแถบสีมาที่ แนวการรับ (ใส่ค่าแนวการรับ ของช่องรายการที่ต้องการแก้ไข)
* กดปุ่ม O.K. 1 ครั้ง
* ปรากฎ ตกลงที่จะบันทึกไหม กดปุ่ม O.K.
* รับชมภาพช่องรายการปกติ
เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับชมช่องในเครือของ MV TV ใหม่ได้แล้ว