ปัญหาเครื่องรับสัญญาณ PSI จอดำ และ ช่อง PSI Channel ดูไม่ได้ ต้องเปลี่ยนความถี่ใหม่ เป็น 04095 V 02222จากปัญหาดังกล่าว ปัญหาเครื่องรับสัญญาณ PSI จอดำ และ ช่อง PSI Channel ดูไม่ได้ ต้องเปลี่ยนความถี่ใหม่ สามารถดาวน์โหลด คู่มือแก้ไขได้ ฟรี