แจ้งข่าว รับชมทีวีไม่ชัดเจน สะดุดบ่อยๆ จากปรากฎการณ์ sun outage ครั้งที่ 2 ของปี 2555 ในช่วงวันที่ 19 กันยายน – 7 ตุลาคม 2555

จะเกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ Sun Outage ครั้งที่ 2 ของปี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 7 ตุลาคม 2555 ในช่วงเวลา 13:30 – 14:30 น.
โดยปรากฏการณ์นี้จะส่งผลทำให้สัญญาณดาวเทียมอ่อน เกิดภาพสะดุดจนไม่สามารถรับสัญญาณได้ เนื่องจากถูกรบกวนจากดวงอาทิตย์ ที่ปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ
ปล. ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวภาคใต้จะกระทบกับเหตุการณ์นี้ก่อน และหมดไปก่อน ตามด้วยภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุดท้ายจะเป็นภาคเหนือซึ่งจะกระทบช้ากว่า และจะหมดทีหลัง ค่ะ