ดาวเทียมไทยคม 6 ดาวเทียมใหม่ของประเทศไทยพร้อมเปิดใช้งานปีนี้ 2556 แน่นอน!ในปีนี้ประเทศไทยของเราก็จะมีดาวเทียมเพิ่­มขึ้นอีก 1 ดวง นั่นก็คือดาวเทียมไทยคม 6 ( Thaicom6 ) ซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพสูง

ดังนั้น PSI จึงได้เตรียมพร้อมรองรับ สำหรับการรับชมทีวีดาวเทียม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ทุกคน­ค่ะ
โดยทางเจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาของ PSI ได้ร่วมมือกับทางวิศวกรของไทยคม ทำการทดสอบการรับสัญญาณไทยคม 6 ของจานพีเอสไอ ขนาด 1.5 เมตร เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้มาวิจัยพัฒนา
การผลิตจานรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพของการ­รับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
สำหรับการทดสอบกับจานรุ่นปัจจุบัน ผลที่ได้คือจานสามารถรับสัญญาณไทยคม 6 ได้ดี ทำให้มั่นใจได้ว่าจานพีเอสไอสามารถรับสัญญ­าณได้เต็มประสิทธิภาพ หากดาวเทียมไทยคม 6 เริ่มใช้งาน ก็สามารถรับสัญญาณได้ตามปกติค่ะ
จากการทดสอบดังกล่าว ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ค่ะว่า จาน PSI มีประสิทธิภาพในการรับสัญญาณจากดาวเทียมไท­ยคม 6 ได้เต็มประสิทธิภาพ แบบชัดล้าน% ค่ะ