กลุ่มทีวีดาวเทียมช่องถูกปิด มายื่นหนังสือ จี้ “กสทช” ขอออกอากาศกลุ่มทีวีดาวเทียมช่องถูกปิด มายื่นหนังสือ จี้ “กสทช” ขอออกอากาศ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพวิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้นัดรวมตัวของผู้เดือดร้อน 20 สถานีได้ร่วมกันมายื่นหนังสือเปิดผนึกเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านสำนักงานเลขานุการกองทัพบกเรียกร้องให้ คสช. สั่งการไปยัง กสทช.ขออนุญาตให้สถานีดาวเทียมออกอากาศได้ทันที ลั่นกสทช.ไม่มีความเป็นธรรม อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ของบริษัทมหาชนออกอากาศ ส่วนสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถูกปิดกว่า 200 ช่อง ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายร่วม 2 ล้านบาท !
วันนี้ (18 มิถุนายน 2557) เวลา 13.30 น. “นายสมบูรณ์ ทองบุราณ” ในฐานะประธานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพวิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ได้รวมตัวผู้ได้รับความเดือดร้อน 20 สถานีบุกยื่นหนังสือเปิดผนึกเรียกร้องขอความเป็นธรรม ผ่านสำนักงานเลขานุการกองทัพบก โดย พล.ต.พลภัทร วรรณภักตร์ เลขานุการกองทัพบก เป็นผู้รับหนังสือ โดยชี้แจงว่าหลังได้รับจากคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่27/2557 ที่อนุญาตให้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมออกอากาศได้นั้นต้องเป็นแบบบอกรับสมาชิก
กลุ่มผู้เดือดร้อนฯ ไปขอขึ้นทะเบียนแบบบอกรับสมาชิกตั้งแต่เริ่มมีการประกาศ ต่อมาในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เชิญไปรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมให้นำส่งเทปออกอากาศย้อนหลัง ในช่วงตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2557 ส่งให้กสทช.พิจารณา และทางกสทช.แจ้งว่าจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557
แต่ในระหว่างที่ทีวีดาวเทียมไม่สามารถออกอากาศได้นั้น ก็ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับกลุ่มผู้เดือดร้อนฯ ทั้งค่าสัญญาณดาวเทียม ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภาษี ค่าสาธารณูปโภคตางๆ ค่าปรับกรณีลูกค้าที่ซื้อเวลาผลิตรายการ ค่าปรับกรณีลูกค้าซื้อเวลาโฆษณาสินค้า ความเดือดร้อนทางศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม ตลอดทั้งประชาชนจำนวนมากขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสาร กลุ่มศิลปินและช่างภาพอิสระต่างไม่มีงานทำ และจากความจำเป็นดังกล่าว กลุ่มผู้เดือดร้อนฯจึงขอให้พิจารณาสั่งการให้ กสทช.อนุญาตให้กลุ่มผู้เดือดร้อนฯ สามารถออกอากาศได้โดยทันที อีกทั้งการกระทำของกสทช.ยังไม่มีความเป็นธรรม เพราะอนุญาตให้เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ของบริษัทมหาชนออกอากาศได้ ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถูกปิดกว่า 200 ช่อง
“ที่เรามาวันนี้เรามาในตัวแทนของผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจำนวน 200 กว่าช่องเพราะตอนนี้เราเดือดร้อนมาก หนึ่งเราต้องจ่ายค่าสัญญาดาวเทียมให้เขาเดือนเป็นล้าน ประการที่สอง เราต้องจ่ายเงินเดือนให้พี่น้องผู้สื่อข่าว ประการที่สามค่าน้ำค่าไฟค่าแม่บ้านค่ายาม ผู้ประกอบการที่เขามาเช่าเวลาเราเขาก็ออกไม่ได้ เขาก็ต้องขอเงินมัดจำของเรา อย่างบางช่องที่เป็นการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยรังสิตที่อาจารย์สอนผ่านโทรทัศน์ก็ไม่สามารถดำเนินการสอนต่อไปได้เพราะโทรทัศน์ออกอากาศไม่ได้ ช่องเป็นช่องศาสนาเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมก็ไม่สามารถออกอากาศได้ ทั้งหมดที่กล่าวมาทุกคนก็เดือดร้อนกันไปหมด”
“แต่ละช่องค่าเสียหายก็ตกอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท มันก็เดือดร้อนครับ ทุกอย่างต้องผ่านขั้นตอนของกสทช. แต่ก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะออกอากาศได้ ผมว่ามันถึงเวลาควรปรับทุกอย่างครับ คือท่านทำตัวเหมือนเป็นข้าราชการไปเข้าพบก็ยาก ขอเบอรโทร.ที่ปรึกษาก็ไม่ได้ ผมว่าควรปรับปรุงใหม่หมดแหละครับ”
ขอขอบคุณ ข่าว จาก manager.co.thใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *