ช่องสุวรรณภูมิทีวี เพิ่มช่องทางรับชม ในระบบ C-band แล้ว วันนี้!ช่องสุวรรณภูมิทีวี เพิ่มช่องทางรับชม ในระบบ C-band แล้ว วันนี้!
10 กันยายน 56 : ปัจจุบัน ช่องสุวรรณภูมิทีวี เพิ่มช่องทางรับชม ในระบบ C-band แล้ว วันนี้ จากในอดีตสามารถรับชมได้เพียง ระบบ nss6 เท่านั้น คุณลูกค้าสามารถอัพเดตช่องรายการได้ด้วยตนเอง โดยการทำ OTA กับเครื่องรับสัญญาณของคุณ เพียงเท่านี้ก็สามารถรับชมช่องสุวรรณภูมิทีวี ในระบบ C-band ได้เลย