ระบบอัพเดตช่องรายการ OTA บนเครื่องรับสัญญาณ PSI พบกับรายการใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556

ช่องรายการใหม่ ระบบ C-Band (จานตะแกรง)
R Cinima ลำดับที่ 113 ความถี่ 3640 H 28066 ช่องรายการภาพยนต์ หลากหลายรูปแบบ
FM TV ลำดับที่ 215 ความถี่ 3551 H 13333
ช่องรายการในระบบ KU-Band (จานดำ PSI OK )
ช่อง Zaa NETWORK ลำดับที่ 45 ความถี่ 12272 V 30000
ช่องรายการเปลี่ยนชื่อช่อง
yaak TV เปลี่ยนเป็น “Starmax” ลำดับที่ 12 ความถี่ 3440 H 26667
Apple Channel เปลี่ยนเป็น “Apple One” ลำดับที่ 83 ความถี่ 3440 H 26667
Cat Knowlage เปลี่ยนเป็น “Cat channel” ลำดับที่ 99
Maxxi Tv เปลี่ยนเป็น “GMM ONE” ลำดับที่ 103 ความถี่ 3600 H 26667 –
พอใจ ทีวี เปลี่ยนเป็น ” V Like ch” ลำดับที่ 120 ความถี่ 3480 H 30000
world movie เปลี่ยนเป็น Sky World ลำดับที่ 155 ความถี่ 3440 H 26667