ระบบอัพเดตช่องรายการ OTA บนเครื่องรับสัญญาณ PSI พบกับรายการใหม่ 1 มีนาคม 2556
เพิ่มช่องรายการใหม่
CH.6 ในลำดับที่ 6 (เป็นช่องที่ทาง PSI ทำร่วมกับ Workpoint ช่องบันเิทิง)
เปลี่ยนชื่อช่องรายการ
K-STATION เปลี่ยนเป็น Sawasdee Thailand ในลำดับที่ 80
THAI TEACHERS เปลี่ยนเป็น TCBN ในลำดับที่ 94
INTV-Pink เปลี่ยนเป็น New Vision ในลำดับที่ 124
NEO TV เปลี่ยนเป็น Siamturakij channel ในลำดับที่ 151
JJ CHANNEL เปลี่ยนเป็น – RSU Wisdom TV ในลำดับที่ 163