ชุดจานดาวเทียม IPM CLEAR (ไอพีเอ็ม) ราคาพิเศษ

ชุดจานดาวเทียม IPM (ไอพีเอ็ม) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด ราคา 2,900 บาท ชุดจานดาวเทียม IPM (ไอพีเอ็ม) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด(อิสระ) ราคา 4,900 บาท

Read more

ชุดจานดาวเทียม PSI O2 ( พีเอสไอโอทู ) (สินค้าหมด)

ราคาชุดจานดาวเทียม O2 (โอทู) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด ราคา 4,200 บาท ราคาชุดจานดาวเทียม O2 (โอทู) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด(อิสระ) ราคา 6,500 บาท

Read more

ชุดจานดาวเทียม DTV ดีทีวี (จานเหลือง) ราคาพิเศษ สินค้าหมด

ราคาชุดจานดาวเทียม DTV (ดีทีวี) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด ราคา 3,200 บาท ราคาชุดจานดาวเทียม DTV (ดีทีวี) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด ราคา 5,500 บาท

Read more

ชุดจานดาวเทียม DTV easy (ดีทีวี อีซี่) รุ่นพกพา สินค้าหมด

ราคาชุดจานดาวเทียม DTV (ดีทีวี) อีซี่ จำนวน 1 จุด ราคา 3,390 บาท ค่าจัดส่งทั่วประเทศ ราคา 200 บาท

Read more

ชุดจานดาวเทียม S STAR S-7 (เอส-เจ็ด) – PSI (สินค้าหมด)

ชุดจานดาวเทียม S-7 (เอส-เจ็ด) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด ราคา 3,900 บาท ชุดจานดาวเทียม S-7 (เอส-เจ็ด) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด(อิสระ) ราคา 5,900 บาท

Read more