เตรียมพบกับ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมออกใหม่ ค่ายพีเอสไอ รุ่น PSI SX กำลังมาแล้ว
เตรียมพบกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นใหม่ จากค่าย พีเอสไอ กับ รุ่น PSI SX อ่านว่า พีเอสไอ เอส10 รุ่น SX ใข้อักษรกรีก X มีค่าเท่ากับ 10 นั่นเอง ร่วมชมโฆษณาแนะนำสินค้า