แจ้งข่าว รับชมทีวีไม่ชัดเจน สะดุดบ่อยๆ จากปรากฎการณ์ Sun Outage วันที่ 2 – 29 มีนาคม 2556ปรากฎการณ์ ซัน เอาท์เทจ (Sun outage

ปรากฎการณ์ ซัน เอาท์เทจ (Sun outage) ตั้งแต่วันที่ 2-29 มีนาคม 2556 ในช่วงเวลา 13:30 – 14:30 น.
ซัน เอาท์เทจ (Sun outage) คืออะไร?
Sun Outage เป็นปรากฏการณ์ที่คลื่นรังสีจากดวงอาทิตย์ มารบกวนคลื่นการส่งสัญญาณดาวเทียม ทำให้การส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมกับสถานีภาคพื้นเกิดขัดข้อง และจะเป็นผลทำให้ผู้ใช้อาจไม่สามารถรับชมทีวีได้ชั่วขณะ
ซัน เอาท์เทจ (Sun outage) เกิดขึ้นเมื่อไหร่?
เมื่อทิศทางการส่องแสงของดวงอาทิตย์ มาตรงกับทิศทางการส่งสัญญาณดาวเทียม โดยจะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ช่วง เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และ กันยายน-ตุลาคม
ผลกระทบที่เกิดจาก ซัน เอาท์เทจ (Sun outage)
อาจรับรับชมทีวีไมไ่ด้ชั่วระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากัน (3-19 นาที)
ป้องกันอย่างไรได้บ้าง ?
เนื่องจาก ซัน เอาท์เทจ (Sun outage) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเกิดขึ้นกับเครื่องรับสัญญาณทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ แต่อย่างไรก็ดีหากผ่านช่วงระยะเวลาดังกล่าวไป เครื่องรับสัญญาณก็สามารถก็ใช้งานได้ตามปกติ