ดาวเทียมไทยคมยกเลิกการส่งสัญญาณในความถี่ 3960 V 30000 ตั้งแต่ 16 มี.ค. 55 เปลี่ยนความถี่ใหม่ดังนี้

เนื่องจาก ความถี่ 39

Read more