ปัญหาเครื่องรับสัญญาณ PSI จอดำ และ ช่อง PSI Channel ดูไม่ได้ ต้องเปลี่ยนความถี่ใหม่ เป็น 04095 V 02222

จากปัญหาดังกล่าว ปัญหาเครื่องรับสัญญาณ PSI จอดำ และ ช่อง PSI Channel ดูไม่ได้ ต้องเปลี่ยนความถี่ใหม่ สามารถดาวน์โหลด คู่มือแก้ไขได้ ฟรี

Read more

ดาวเทียมไทยคมยกเลิกการส่งสัญญาณในความถี่ 3960 V 30000 ตั้งแต่ 16 มี.ค. 55 เปลี่ยนความถี่ใหม่ดังนี้

เนื่องจาก ความถี่ 3960 V 30000  ถูกสัญญาณรบกวนจาก ดาวเทียมรัสเชีย (COSMOS) ทำให้ทางไทยคมจำเป็นต้องยกเลิกการส่งสัญญาณช่องรายการ ในความถี่ 3960 V 30000  เิริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555 และใช้ความถี่อื่นแทน โดยทำการส่งช่องรายการในความถี่ ดังนี้

Read more

ความถี่ใหม่ ช่อง9 Modernine TV เริ่ม 20 มกราคม 2554 และวิธีตั้งค่าความถี่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้ง่ายๆ

Modernine TV จะทำการปรับปรุงช่องสัญญาณ เปลี่ยนจาก… Freq. 3520 Symbol rate – S/R. 20000/ Pol. H ค่าความถี่ใหม่ ของ ช่อง9 Modernine TV เป็น

Read more