Browse > Home /

| Subcribe via RSS

ชุดจานดาวเทียม PSI OKx (โอเคเอ๊กซ์) – สินค้าใหม่! คุ้ม!

20 กรกฏาคม 2557

ชุดจานดาวเทียม OKx (โอเคเอ๊กซ์) – PSI สินค้าใหม่!

ชุดจานดาวเทียม OKx (โอเคเอ๊กซ์) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด
ราคา 2,200 บาท
ชุดจานดาวเทียม OKx (โอเคเอ๊กซ์) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด
ราคา 3,600 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม.. »

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

ชุดจานดาวเทียม PSI S-X ( พีเอสไอเอสเอ็กซ์ ) ( ขายดี )

14 ธันวาคม 2555
ชุดจานดาวเทียม PSI S-X ( พีเอสไอเอสเอ็กซ์ ) ( ขายดี )
ชุดจานดาวเทียม PSI S-X รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด
ราคา 2,900 บาท
ชุดจานดาวเทียม PSI S-X รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด(อิสระ)
ราคา 4,300 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม.. »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ชุดจานดาวเทียม PSI TRUE TV ( ทรูทีวี ) – PSI ( สินค้าหมด )

14 ธันวาคม 2555

ชุดจานดาวเทียม true tv (ทรูทีวี) – PSI ( ราคาประหยัด )

ราคาชุดจานดาวเทียม PSI TRUE TV รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด
ราคา 2,400 บาท
ราคาชุดจานดาวเทียม PSI TRUE TV รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด
ราคา 3,600 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม.. »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ชุดจานดาวเทียม OK (โอเค) – PSI ( ราคาประหยัด ) สินค้าหมด

10 กรกฏาคม 2555

ชุดจานดาวเทียม PSI OK พีเอสไอโอเค

ราคาชุดจานดาวเทียม OK (โอเค) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด
ราคา 2,700 บาท
ราคาชุดจานดาวเทียม OK (โอเค) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด
ราคา 3,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม.. »

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

ชุดจานดาวเทียม S STAR S-9 (เอส-เก้า) – PSI (สินค้าหมด)

22 กรกฏาคม 2554
ชุดจานดาวเทียม S STAR S-9 (เอส-เก้า) – PSI
ชุดจานดาวเทียม S-9 (เอส-เก้า) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด
ราคา 3,600 บาท
ชุดจานดาวเทียม S-9 (เอส-เก้า) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด(อิสระ)
ราคา 5,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม.. »

Tags: , , , , , , , , ,

มอบส่วนลด 300 – 1,000 บาท ต้อนรับปีใหม่!

15 ตุลาคม 2553

รายละเอียดเพิ่มเติม.. »

Tags: , , ,

ชุดจานดาวเทียม DTV ดีทีวี (จานเหลือง) ราคาพิเศษ สินค้าหมด

4 กรกฏาคม 2553

dtv-head2

ราคาชุดจานดาวเทียม DTV (ดีทีวี) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด
ราคา 3,200 บาท
ราคาชุดจานดาวเทียม DTV (ดีทีวี) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด
ราคา 5,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม.. »

Tags: , , , , , , , , , , ,

ชุดจานดาวเทียม S STAR S-3 (เอส-สาม) – PSI (สินค้าหมด)

4 กรกฏาคม 2553

ชุดจานดาวเทียม S STAR S-3

ราคาชุดจานดาวเทียม S-3 (เอส-สาม) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด
ราคา 4,500 บาท
ราคาชุดจานดาวเทียม S-3 (เอส-สาม) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด
ราคา 6,800 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม.. »

Tags: , , , , , , , , ,

ชุดจานดาวเทียม S STAR S-5 (เอส-ห้า) – PSI (สินค้าหมด)

4 กรกฏาคม 2553

ชุดจานดาวเทียม S STAR S-5 (เอส-ห้า)

ราคาชุดจานดาวเทียม S-5 (เอส-ห้า) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด
ราคา 3,900 บาท
ราคาชุดจานดาวเทียม S-5 (เอส-ห้า) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด
ราคา 5,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม.. »

Tags: , , , , , , , ,