ชุดจานดาวเทียม PSI O2 ( พีเอสไอโอทู ) (สินค้าหมด)

ราคาชุดจานดาวเทียม O2 (โอทู) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด ราคา 4,200 บาท ราคาชุดจานดาวเทียม O2 (โอทู) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด(อิสระ) ราคา 6,500 บาท

Read more

ชุดจานดาวเทียม S STAR S-3 (เอส-สาม) – PSI (สินค้าหมด)

ราคาชุดจานดาวเทียม S-3 (เอส-สาม) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด ราคา 4,500 บาท ราคาชุดจานดาวเทียม S-3 (เอส-สาม) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด ราคา 6,800 บาท

Read more

ชุดจานดาวเทียม S STAR S-5 (เอส-ห้า) – PSI (สินค้าหมด)

ราคาชุดจานดาวเทียม S-5 (เอส-ห้า) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 จุด ราคา 3,900 บาท ราคาชุดจานดาวเทียม S-5 (เอส-ห้า) รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 จุด ราคา 5,900 บาท

Read more