แจ้งข่าว รับชมทีวีไม่ชัดเจน สะดุดบ่อยๆ จากปรากฎการณ์ sun outage ครั้งที่ 2 ของปี 2555 ในช่วงวันที่ 19 กันยายน – 7 ตุลาคม 2555

Read more