ความถี่ใหม่ ช่อง9 Modernine TV เริ่ม 20 มกราคม 2554 และวิธีตั้งค่าความถี่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้ง่ายๆ

Modernine TV จะทำการปรับปรุงช่องสัญญาณ เปลี่ยนจาก… Freq. 3520 Symbol rate – S/R. 20000/ Pol. H ค่าความถี่ใหม่ ของ ช่อง9 Modernine TV เป็น

Read more