แจ้งข่าว รับชมทีวีไม่ชัดเจน สะดุดบ่อยๆ จากปรากฎการณ์ sun outage ครั้งที่ 2 ของปี 2555 ในช่วงวันที่ 19 กันยายน – 7 ตุลาคม 2555

Read more

แจ้งข่าว รับชมทีวีไม่ชัดเจน สะดุดบ่อยๆ จากปรากฎการณ์ sun outage ในช่วงวันที่ 6 – 23 มีนาคม 2555

จะเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ “คลื่นรังสีสุริยะ” หรือ Sun Outage ซึ่งอาจรบกวนคลื่นสัญญาณดาวเทียมส่งผลให้คุณภาพสัญญาณต่ำในบางขณะ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Read more