จัดอันดับความนิยม TOP 10 ทีวีเรตติ้ง เดือนกรกฎาคม 2556 ผู้ใช้จานดาวเทียม PSI

Read more

จัดอันดับความนิยม TOP 10 อันดับ ทีวีเรตติ้ง ช่วงวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2556 ผู้ใช้จานดาวเทียม PSI ทั่วประเทศ

Read more

จัดอันดับความนิยม TOP 10 อันดับ ทีวีเรตติ้ง เดือนเมษายน 2556 ผู้ใช้จานดาวเทียม PSI ทั่วประเทศ

Read more