จัดอันดับความนิยม TOP 10 ทีวีเรตติ้ง เดือนกรกฎาคม 2556 ผู้ใช้จานดาวเทียม PSIจัดอันดับความนิยม TOP 10 ทีวีเรตติ้ง เดือนกรกฎาคม 2556 ผู้ใช้จานดาวเทียม PSI
สำรวจล่าสุด จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จานดาวเทียม PSI ทั่วประเทศ ประจำ เดือน กรกฎาคม 2556
ขอขอบคุณ การจัดอันดับโดย บริษัท Psi พีเอสไอ