จัดอันดับความนิยม TOP 10 อันดับ ทีวีเรตติ้ง ช่วงวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2556 ผู้ใช้จานดาวเทียม PSI ทั่วประเทศ
จัดอันดับความนิยม TOP 10 อันดับ ทีวีเรตติ้ง ช่วงวันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2556 ผู้ใช้จานดาวเทียม PSI ทั่วประเทศ
* สำรวจล่าสุด จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จานดาวเทียม PSI ทั่วประเทศ 8-14 กรกฎาคม 2556
ขอขอบคุณ การจัดอันดับโดย บริษัท PSI